Een ogenblik geduld a.u.b.

Over Woningmarktfeiten.nl

Op deze website vindt u de belangrijkste feiten en cijfers over de Nederlandse woningmarkt. De cijfers gaan over vraag en aanbod en beslaan tal van onderwerpen: huishoudens, woningen, betaalbaarheid en prognoses. Zo kunt u bijvoorbeeld zien welke huishoudens er in de toekomst bij komen, welke woningen de laatste jaren zijn bijgebouwd en hoe hoog de woonlasten van huurders en eigenaren-bewoners zijn. De cijfers worden getoond op drie dashboards: vraag en aanbod, de huursector en de koopsector.

Met deze website wil ABF Research geïnteresseerden en stakeholders op de woningmarkt voorzien van actuele gegevens over onderwerpen die voor het wonen relevant zijn. De cijfers kunnen voor allerlei doelgroepen van pas komen: onderzoekers, studenten en beleidsmedewerkers bij overheden, corporaties en ontwikkelaars.

De dashboards worden geactualiseerd zodra nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Zo zijn gebruikers altijd voorzien van de meest recente data en inzichten.

 

Woningmarktmonitor: ook data op lokaal niveau

De data op deze website zijn beschikbaar op het niveau van Nederland en provincies. Veel data zijn echter ook beschikbaar op lager schaalniveau. Heeft u interesse in deze gegevens? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van de ABF Woningmarktmonitor. Met de Woningmarktmonitor heeft uw organisatie een schat aan data over de woningmarkt in huis, tot op het niveau van gemeenten, wijken en buurten. 

De data zijn afkomstig van diverse dataleveranciers: CBS, ABF-prognoses (Primos en Socrates), Lokale Monitor Wonen, RVO, Kadaster en DNB.

 

Presentatiesoftware Swing Mosaic

De dashboards zijn ontwikkeld met behulp van Swing Mosaic: door ABF ontwikkelde software om data overzichtelijk te presenteren in de vorm van aantrekkelijke grafieken. Meer weten over de mogelijkheden van Swing Mosaic? Kijk dan op Swing.eu.